G.WA - Lamel Parket:


Eenvoudig te leggen, solide opbouw

G.WA lamelparket kan zowel zwevend als vol verlijmd geplaatst worden.
Eenmaal gelegd is G.WA parket een zeer stabiele vloer.
Dit komt door de zeer solide opbouw uit 3 lagen, deze zijn haaks op elkaar geplaatst, waardoor een minimale werking van de vloer gegarandeerd is.
De bovenste laag heeft een dikte van 4mm en kan daardoor meerdere malen geschuurd worden.
Onder GWA parket kan ook vloerverwarming worden toegepast, mits deze als bijverwarming en niet als hoofdverwarming wordt gebruikt.

Geöliede vloeren moeten na plaatsing voorzien worden van een onderhoudsolie of pasta.
Gelakte vloeren moeten voorzien worden van een onderhoudspolish.
Lees aandachtig de instructies van de olie- of polish leverancier
Regelmatig onderhoud is aangewezen (zie leginstructries),
zo hebt u vele jaren plezier van uw mooie warme vloer.

 

 

G.WA lamelparket kwaliteitsaanduiding

A/B select zonder noesten (pitje tot 3mm mag) - zonder spint - egaal - minimaal kleurverschil
C standard gezonde noesten (max. 20mm) - zonder spint - kleurverschillen toegestaan
D rustiek gezonde en gestopte noesten - spint kan - kleurverschillen toegestaan
CD rustiek gezonde en gestopte noesten - spint en droogscheuren kan - kleurverschillen toegestaan

 

 

G.WA MEERLAAGSPARKET:

 

Info - Lamel Parket NL/FR

3-laags lamelparket met een 4mm toplaag met tand en groef verbinding.
Dit lamelparket is dankzij de tand en groef verbinding eenvoudig met lijm te leggen. Het parket is opgebouwd uit drie lagen: een 4 mm massieve toplaag met daaronder een haaks op elkaar geplaatste populieren tussenlaag en een onderlaag. Door deze constructie is een minimale werking van het gelegde parket gegarandeerd.

ONDERVLOER
Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor een (aluminium) folie onderlaag of voor geluiddempende ondervloeren. Vooraf altijd dampdichte folie toepassen tenzij de ondervloer al is voorzien van een dampdichte folie.

ACCLIMATISEREN, CONTROLEREN EN MENGEN
Voor het leggen moeten de vloerdelen en eventueel de ondervloer en de plinten minimaal 48 uur geacclimatiseerd worden in de ruimte waarin u het parket gaat plaatsen. Laat de vloerdelen hiervoor in hun dampdoorlatende verpakking en leg ze plat op de grond.
Stapel niet tegen een buitenmuur. De relatieve luchtvochtigheid van de ruimte moet ± 55% (+/- 5%) bedragen en de temperatuur dient tussen de 18°C en 22°C te zijn. Na het acclimatiseren mogen de vloerdelen uitgepakt worden. Controleer hierbij elke plank op
beschadigingen. Vloerdelen waarin u een fout ontdekt dient u apart te houden en mogen niet verwerkt worden. Houdt rekening met het feit dat het een natuurproduct betreft. Na deze controle is het interessant om vloerdelen uit verschillende pakken te vermengen, zo
worden kleur- en structuurverschillen tot een minimum beperkt. Vooraf dient er altijd een dampdichte folie en een isolerende onderlaag aangebracht te worden. Let er bij het plaatsen van dampdichte folie op dat eventuele naden afgedicht worden met tape en laat de folie tegen de muur oplopen. Plaats op deze dampdichte folie een ondervloer.

AFWERKING
Nadat uw lamelparket vloer gelegd is kunt u de overtollige folie langs de wand afknippen.
Daarna kunnen de afwerkplinten aangebracht worden. Als de vloer niet is behandeld kunt u deze zelf in elk gewenste kleur behandelen. Is de vloer reeds behandeld met natuurolie of een mat gelakte uitvoering raden wij u aan de onderhoudinstructies goed door te nemen.

ONDERHOUD
Na het plaatsen van de vloer dient de vloer schoon en stofvrij te worden gemaakt. Betreft de vloer een met natuur olie behandelde uitvoering van het lamelparket, moet deze te allen tijde, na het verleggen en schoonmaken, in de onderhoudsolie worden gezet. Lees zorgvuldig de instructies op de verpakking van deze onderhoudsolie. Betreft de vloer een mat gelakte uitvoering van het lamelparket, adviseren wij na het leggen direct een onderhoudspolish
aan te brengen. Dit ter voorkoming van de indringing van vocht. Vraag uw winkelier naar de meest geschikte polish

Verder onderhoud en zorg voor uw vloer.
De gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in een woning varieert over het jaar genomen tussen de 40 en 60%. Uitschieters naar boven of beneden gedurende een kortere periode zijn mogelijk: de luchtvochtigheid in de woning kan tijdens een lange vorstperiode dalen tot onder de 40%, tijdens een uitzonderlijke lange regenperiode in de zomer stijgen tot ruim boven de 60%. De vloer heeft de minste werking wanneer de relatieve luchtvochtigheid
van de ruimte ±55% (+/-5%). Om dit te kunnen reguleren kunt u gebruik maken van luchtbevochtigers en luchtontvochtigers.

Huishoudelijk onderhoud.
In het algemeen wordt regelmatig gereinigd (vegen, stofzuigen en incidenteel licht dweilen met een goed uitgewrongen dweil). Overvloedig watergebruik is bij het reinigen niet toegestaan. Voorkom dat vocht via naden, aansluitingen e.d. in het hout komt of onder de houten vloerafwerking. Gebruik bij het reinigen een licht vochtige (klamme) dweil. Vocht in het hout kan leiden tot ongewenst zwellen van het hout, aantasting en vlekvorming.
Reinigingsmiddelen moeten op de vloerafwerking zijn afgestemd.

GARANTIE
Garantie geldt slechts met betrekking tot productiefouten, niet tot gebreken eigen aan het hout. Houdt rekening met het feit dat het een natuurproduct betreft. De gevolgen van de natuurlijke werking van het hout (bijvoorbeeld krimpnaden) worden niet gedekt door enige garantie en kunnen nooit het voorwerp uitmaken van omhet even welke reclamatie.
Daar uw houten vloer een natuurlijk product is, zal hij altijd werken, d.w.z. uitzetten bij een hoge luchtvochtigheidsgraad en krimpen bij een lage luchtvochtigheidsgraad. Garantie dekt nooit de schade noch de kosten die het gevolg zijn van een gebrek of een productiefout.
Ingeval uw klacht ontvankelijk is zal de schadevergoeding steeds beperkt blijven tot de omruiling van de vloerdelen die behept zijn met een productiefout, uit het lopende gamma van vergelijkbare kwaliteit, via uw verkooppunt. Garantie is steeds pro rato. Het
recht op garantie vervalt bij het niet in acht nemen van de leg- en onderhoudsinstructies.
Het recht op garantie wegens productiefouten en elke reclamatie in het algemeen vervalt eens de goederen werden gebruikt, bewerkt, geplaatst of verwerkt. Iedere aanspraak op garantie moet schriftelijk gebeuren via uw verkooppunt binnen de 20 dagen na vaststelling.
Tien jaar na aankoopdatum vervalt elk recht op garantie. Uwaankoopbewijs, voorzien van de datum van aankoop en de naam van uw leverancier dient als garantiebewijs.

PLAATSINGSINSTRUCTIES

  1. Probeer na het plaatsen van de onderlaag en een vloerpaneel of de deuren nog vlot openen. Is dit niet het geval dan moet u de deuren aan de onderzijde inkorten tot er een speling van tenminste 3mm is. Beslis of u alleen de tand in de groef wilt lijmen, of u het parket op de ondergrond kleeft.

  2. Begin bij het leggen van de vloerdelen met het eerste paneel in een hoek met de groeven tegen de muur. Houd tussen de panelen en de muur of dorpels altijd een minimale speling van 10 mm.

  3. Breng parket lijm aan in de korte groef van het volgende paneel en verbind de kopse zijde van het tweede paneel en werk zo de eerste rij af (breng ook lijm aan in de lange groeven van de volgende rijen)

  4. Meet aan het einde van de rij het laatste paneel en houd daarbij rekening met een speling van 10 mm. Zaag de panelen met een fijn getande zaag en begin altijd aan de bovenzijde van het paneel.

  5. Begin de tweede rij met het resterende zaagdeel. Indien dit kleiner is dan 30 cm begin met een doormidden gezaagd nieuw paneel.

  6.  Leidingen: Bepaal de diameter van de buizen en tel daar 24mmbij op. Plaats het afgezaagde stukje terug nadat u het paneel op de lijn heeft afgezaagd

Ondervloer:

 

2,4 kg/m² 24 Sone
Densiteit
Densität
Density
Densité
Loopgeluidreductie
Geschallreduziering
Sound insulation
Réduction de la reflection sonore

 

2,8 mm PU Alw 19 dB
Dikte
Stärke
Thichness
Epaisseur
Contactgeluidreductie
Trittschallreduziering
Impact sound reduction
Isolation acoustique aux bruit d'impact
sd > 100 m
12 mu PET
0,03 m² K/W
Dampdichtheid
Dampfsperre
Moist resistance
Transmission a la vapeur d'eau
Warmtegeleidingsweerstand
Wärmedurchlasswiederstand
Thermal resistance
Résistance thermique

20 kg/m³ -------
Densiteit
Densität
Density
Densité
Loopgeluidreductie
Geschallreduziering
Sound insulation
Réduction de la reflection sonore
3 mm PE Alw 19 dB
Dikte
Stärke
Thichness
Epaisseur
Contactgeluidreductie
Trittschallreduziering
Impact sound reduction
Isolation acoustique aux bruit d'impact
sd > 100 m
20 mu PP
0,10 m² K/W
Dampdichtheid
Dampfsperre
Moist resistance
Transmission a la vapeur d'eau
Warmtegeleidingsweerstand
Wärmedurchlasswiederstand
Thermal resistance
Résistance thermique

 

KLIMAATBEHEERSING

Het is erg belangrijk voor uw vloer en uw gezondheid dat u de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV) in de ruimte waarin de vloer ligt, regelmatig controleert. De luchtvochtigheid unt U controleren met een hygrometer.

Deze heeft een schaalverdeling meestal in drie zone’s, te weten:

1) tussen 0% en 55%
2) tussen 55% en 65%
3) tussen 65% en 100%

1) de luchtvochtigheid is te laag (tussen 0% en 55%)
De houten vloer zal het aanwezige vocht dat nog in het hout zit laten verdampen met als gevolg dat de planken kunnen gaan krimpen. De kans op zichtbare naden, kieren en eventuele scheuren in de planken neemt toe.
Een luchtbevochtiger biedt een oplossing voor dit probleem.

2) de luchtvochtigheid is goed (tussen 55% en 65%)
De houten vloer zal niet of nauwelijks werken omdat dit samen met de temperatuur (ongeveer 20°), een gunstig klimaat is, ook voor uw meubelen en uw gezondheid.

3) de luchtvochtigheid is te hoog (van 65% tot 100%)
De houten vloer zal de vochtigheid absorberen, met als gevolg dat de planken kunnen gaan uitzetten. In het ergste geval kan de vloer tussen de muren bol komen te staan. Om deze reden moet ook altijd een uitzettingsvoeg tegen de muren voorzien worden (zie leginstructies) .
De luchtvochtigheid moet op korte termijn naar beneden worden gebracht. Goed ventileren kan het percentage naar beneden krijgen, en een airconditioning of een luchtontvochtiger geven zeker een goed resultaat.

 

 

Profielen & Plinten:

 

Massief eiken plinten en profielen:

Afsluit:
Onbehandeld

  

Aanpassing:
Onbehandeld

  

Overgang:
Onbehandeld

 

Plint:
Onbehandeld

  

Plint:
Onbehandeld
Witte olie
Natuur olie
Lak mat

 

 

Fineer eiken plinten: 

 

Finishes:
Onbehandeld
Witte olie
Natuur olie
Lak mat
Gerookt witte olie
Gerookt natuur olie

 

Overschilderbaar:

 

Finishes:
Pre paint paperfoil

 

Finishes:
Pre paint paperfoil

 

 www.gpuntwa.be